Saaliskiintiöt

Saaliskiintiöt                                   

·        Kyyhkyt         10/8 -- 31/10 2022                    ei kiintiötä

·        Vesilinnut     20/8 --31/12 2022                    ei kiintiötä

·        Jänis 1/9 2022--28/2 2023

                                                        

·        Maalinnut : Koppelo ,riekko rauhoitetu ja  Pyy , Teeri , Metso yksi päivää kohti ja viisi koko kautena jos maa- ja metsätalousministeriö sallii metsästyksen ( seuraa Oma Riistasta mitä sallitaan ja mitkä pyynti ajat !)


·        Metsähanhi Rauhoitettu (Katso Oma riista miten rauhoitus menee!)

·        Merihanhi    Pyynti sallittu