Rauhoitusalueet

Kuvaan ympyröity teeren syyssoidinalue Halmesuolla joka on rauhoitettu teeren syyspyynniltä. Muulloin metsästäminen on sallittua.

Rauhoitusalueet

- Selkäkari kaikelta metsästykseltä, pienpetopyynti salittua. 

- Patosaari rauhoitettu ,pienpetopyynti sallittua. 

- Marttilanlahdelta aina Sinikosken siltaan asti vesilinnustuksen kielto.

- Halmesuo on rauhoitettu teeren syyspyynniltä. Muulloin metsästäminen on sallittua