TERVETULOA
SIMONKYLÄN METSÄSTYSSEURAN KOTISIVUILLE!

Seuran toiminta-alue sijoittuu Lapin- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajan, Simon  Alajoen Linnustajien, Simoniemen Metsästäjien ja Pohjoisrannan Metsästäjien alueiden väliin.


Ajankohtaiset asiat ja tiedotteet


1.9. Hirvijahti alkaa!

Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 5 867 pyyntilupaa.

Perjantai 22.7.2022

Myönnetty pyyntilupamäärä laski edellisvuodesta 33 prosenttia. Edellisellä metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi 7 309 hirveä, joista vajaa kolmasosa oli vasoja. Myönnetyistä 8 714 pyyntiluvasta käytettiin 70 prosenttia.

Syksyn 2022 metsästyskaudelle myönnetty pyyntilupamäärä perustuu Lapin alueellisen riistaneuvoston keväällä 2021 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle asettamiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitteet ovat hirvitalousaluekohtaisia ja voimassa kolme vuotta. Tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 13 481–18 109 hirveä, keskimäärin noin 15 800 hirveä. Kanta on laskenut Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan vuosien 2016–2017 huipun 25 000 hirvestä alle 17 000 hirveen. Lapin hirvikanta on arvion mukaan alimmillaan koko 2000-luvulla.

Tulevan kauden metsästykseen myönnetyllä lupamäärällä pyritään pääosassa hirvitalousalueita vakiinnuttamaan nyt saavutettu hirvikannan tavoitetaso. Osalla hirvitalousalueista kantaa pyritään vielä hieman leikkaamaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti Inarin länsiosassa pyritään kantaa pienentämään. Vastaavasti Sodankylässä, jossa kanta on tavoitetta pienempi, on lupamäärää leikattu kannan kasvun mahdollistamiseksi.