TERVETULOA
SIMONKYLÄN METSÄSTYSSEURAN KOTISIVUILLE!

Seuran toiminta-alue sijoittuu Lapin- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajan, Simon  Alajoen Linnustajien, Simoniemen Metsästäjien ja Pohjoisrannan Metsästäjien alueiden väliin.


Ajankohtaiset asiat ja tiedotteet

Supikoirakannat saatu laskuun, tästä kiitokset kaikille metsästäjille. (TPR 7.9.2023)

Supikoirakannat saatu laskuun arvokkailla lintuvesillä - Suomen riistakeskus


Miten lintuinfluenssaa ehkäistään?

Tartuntojen ehkäisemisessä hyvä käsihygienia on tärkeää.

Kuolleiden ja sairaiden lintujen tai muiden villieläinten sekä niiden eritteillä tahriintuneiden pintojen koskettamista tulisi välttää.

Jos kuolleiden eläinten käsittely on välttämätöntä, hyvästä käsihygieniasta on syytä huolehtia. Kädet tulee suojata kertakäyttöisillä käsineillä ja niiden riisumisen jälkeen pestä vielä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ja käyttää tarvittaessa lisäksi käsihuuhdetta. Mikäli mahdollista, tulisi eläimen käsittelyn aikana suojautua maskilla tai hengityksensuojaimella ja suojalaseilla. Eläinten massakuolemien tai lopettamisen yhteydessä on erittäin suositeltavaa käyttää suojaimia. Suojaimet tulee hävittää käytön jälkeen.

Lisää materiaalia löytyy.

Usein kysyttyä lintuinfluenssasta - Ruokavirasto

Infoa metsästäjille.  Tarkoituksena ei ole säikytellä vain jakaa tieotoisuutta siitä miten toimitaan sairaiden lintujen tai eläinten kanssa. Metsästys on hyvä harrastus jonka mukana kulkee tietynlaisia vastuita kuten tälläisenkin Lintuinfluensan leviämisen ehkäisy.

Hyvää jahtikautta kaikille. (TPR 15.8.2023)AMPUMAKOKEET 2023


Koe alkaa aina klo 10.00 ja jatkuu niin kauan kuin ampujia riittää.

Ilmoittautuminen klo 12.00 mennessä.

Ampumakokeet järjestetään Simon Malinin  ampumaradalla.

Paikalle vain terveenä!


Jousikoe: 1.7, 22.7 ja 5.8.


Oheisena vuoden vuorolista!Koepäivä                                    Kokeesta vastaavat seurat

                         

la 21.1.                                         Simon RHY

la 22.4.                                       Simon RHY    

la  3.6.                                         Alaniemen Metsästäjät            
                                                        Ylijoen Erämiehet

la  1.7.                                          Veitsiluodon Metsämiehet       
                                                        Maksniemen Erämiehet

la  15.7.                                       Viantiejoen Metsästysseura     
                                                       Simoniemen Metsästäjät                  

la  22.7                                       Alajoen linnustajat                   
                                                       Keskijoen Metsästäjät     

la  29.7.                                     Simonkylän Metsästysseura    
                                                       Tainijoen Riistamiehet                    

la  5.8.                                        Alaniemen Metsästäjät            
                                                       Ylijoen Erämiehet                      

la  12.8.                                       Veitsiluodon Metsämiehet       
                                                        Maksniemen Erämiehet

la  19.8.                                      Viantiejoen Metsästysseura     
                                                       Simoniemen Metsästäjät

la  26.8.                                     Alajoen linnustajat                   
                                                       Keskijoen Metsästäjät

la  23.9.                                     Simonkylän Metsästysseura    
                                                       Tainijoen Riistamiehet


 • Tietokone, tarvikesalkku ja paperit ovat haettavissa viikolla sopimuksen mukaan.
 • Seurojen huolehdittava ammunnanvalvojat paikalle!!!
 • Ampumapaikalla on oltava valvojilla voimassa valvojan valtakirjat.
 • Yksi valvojista on määrätty ammunnan johtajaksi.
 • Kokeessa noudatetaan tarkasti ampumakokeen ohjeita (ohjeet myös nähtävillä radalla).
 • Turvamääräyksistä ei tingitä.
 • Punainen varoituslippu pidetään tangossa ampumakokeen ajan.
 • Tietokone, tarvikesalkku ja tilitys toiminnanohjaajalle viipymättä.
 • Koemaksu 20 euroa / suoritusyritys.
 • Riistanhoitoyhdistys antaa metsästäjätutkinnon ja ampumakokeen hyväksytystä tai hylätystä suorituksesta kirjallisen päätöksen sekä oikaisuvaatimusosoituksen, jossa on ohjeet oikaisun pyytämiseen.
 • Mahdollisista vioista ja puutteista ilmoitettava välittömästi toiminnanohjaajalle.


Jyrki Miettunen

Toiminnanohjaaja

Puh. 050 3723702

simo@rhy.riista.fi